Hotline: 0945 19 19 03 | Email: ketsatgiare@gmail.com

Giỏ hàng [0]

Két sắt khách sạn

tak 30
Model :TA – 300 or TAK – 300
Outside:H 300 mm x W 380 mm x D 300 mm
Weight:14 kgs
Giá: 2.600.000 đ
gl 23

Két sắt khách sạn goodwill GL-23, Model: GI – 230 or GIK – 230, Outside: H 230 mm x W 410 mm x D 340 mm, Weight: 13 kgs

Giá: 2.700.000 đ
két sắt naga ng 20
Model : NG – 200 or NGK – 200  
Outside :H 200 mm x W 320 mm x D 200 mm
Weight:9 kgs
Giá: 1.700.000 đ
tak 50
Model : TA – 500 or TAK – 500  
Outside :H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
eh 50
két sắt mini Model :EH – 500 or EHK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
két sắt naga ag 20
Model: AG – 200 or AGK – 200  
 
Outside :H 200 mm x W 320 mm x D 200 mm
 
Weight:9 kgs
Giá: 1.900.000 đ
ket sat naga ng 25
Model : NG – 250 or NGK – 250  
Outside :H 250 mm x W 350 mm x D 250 mm
Weight:12 kgs
Giá: 1.900.000 đ
gl 50
Model : GI – 500 or GIK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
ta 50
Két sắt khách sạn Model :TA – 500 or TAK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
1364456787dsc 0058
Model : NG – 250 or NGK – 250  
 
Outside :H 250 mm x W 350 mm x D 250 mm
 
Weight:12 kgs
Giá: 2.000.000 đ
eh 50
Model :EH – 500 or EHK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
ehk  50
Model :EH – 300 or EHK – 300
Outside:H 300 mm x W 380 mm x D 300 mm
Weight:14 kgs
Giá: 3.300.000 đ
1364456940dsc 0058
Két sắt mini Model: NG – 300 or NGK – 300 
 
Outside : H 300 mm x W 380 mm x D 310 mm 
 
Weight:14 kgs
Giá: 2.500.000 đ
excellent hm 23w508
Model :HM – 23W 508
Outside:H 229 mm x W 508 mm x D 405 mm
Weight:28 kgs
Giá: 6.300.000 đ
13644553261
Model : AG – 300 or AGK – 300 
 
Outside : H 300 mm x W 380 mm x D 310 mm 
 
Weight:14 kgs
Giá: 2.700.000 đ
1364455884k  t s   t naga  51505f779eac3 130x130
Model: AG – 230 or AGK – 230  
 
Outside :H 230 mm x W 450 mm x D 380 mm
 
Weight:16 kgs
Giá: 3.000.000 đ
1369104154ag 30

Bảo hành : 5 năm

Model : AG – 250 hoặc AGK – 250
Kích thước :250 mm x 350 mm x 250 mm
Trọng lượng:12 kgs
Loại có màn hình LCD
Giá: 2.200.000 đ
gl 50
Két sắt mini Model : GI – 500 or GIK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
eh 30
Két sắt mini Model :EH – 300 or EHK – 300
Outside:H 300 mm x W 380 mm x D 300 mm
Weight:14 kgs
Giá: 2.500.000 đ
1364193144ket sat goodwill 514206384510a 130x130

Két sắt goodwill GL-30, Model: GI – 300 or GIK – 300, Outside: H 300 mm x W 380 mm x D 300 mm, Weight: 14 kgs

Giá: 2.400.000 đ
1364197768k  t s   t excel 5141bf1099631 130x130
Model :HM – 23
Outside:H 229 mm x W 405 mm x D 335 mm
Weight:16 kgs
Giá: 6.000.000 đ
1 2