Hotline: 0945 19 19 03 | Email: ketsatgiare@gmail.com

Giỏ hàng [0]

Sản phẩm

ta 20
Model :TA – 200 or TAK – 200
Outside:H 200 mm x W 300 mm x D 200 mm
Weight:7 kgs
Giá: 1.700.000 đ
eh 20
két sắt khách sạn Model :EH – 200 or EHK – 200
Outside:H 200 mm x W 300 mm x D 200 mm
Weight:7 kgs
Giá: 1.700.000 đ
ehk 20
Model :EH – 200 or EHK – 200
Outside:H 200 mm x W 300 mm x D 200 mm
Weight:7 kgs
Giá: 1.800.000 đ
tak 20
Model : TA – 200 or TAK – 200
Outside: H 200 mm x W 300 mm x D 200 mm
Weight : 7 kgs
Giá: 1.800.000 đ
gl 25
Két sắt khách sạn Model : GI – 250 or GIK – 250  
Outside:H 250 mm x W 350 mm x D 250 mm
Weight:10 kgs
Giá: 1.900.000 đ
ta 25
Model : TA – 250 or TAK – 250
Outside: H 250 mm x W 350 mm x D 250 mm
Weight: 10 kgs
Giá: 2.000.000 đ
ehk 25
Model :EH – 250 or EHK – 250
Outside:H 250 mm x W 350 mm x D 250 mm
Weight:10 kgs
Giá: 2.100.000 đ
ehk 30
Model :EH – 250 or EHK – 250
Outside:
H 250 mm x W 350 mm x D 250 mm
Weight:10 kgs
Giá: 2.600.000 đ
tak 30
Model :TA – 300 or TAK – 300
Outside:H 300 mm x W 380 mm x D 300 mm
Weight:14 kgs
Giá: 2.600.000 đ
gl 23

Két sắt khách sạn goodwill GL-23, Model: GI – 230 or GIK – 230, Outside: H 230 mm x W 410 mm x D 340 mm, Weight: 13 kgs

Giá: 2.700.000 đ
tak 50
Model : TA – 500 or TAK – 500  
Outside :H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
gl 50
Model : GI – 500 or GIK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
ta 50
Két sắt khách sạn Model :TA – 500 or TAK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
eh 50
Model :EH – 500 or EHK – 500
Outside:H 500 mm x W 360 mm x D 330 mm
Weight:19 kgs
Giá: 3.200.000 đ
ehk  50
Model :EH – 300 or EHK – 300
Outside:H 300 mm x W 380 mm x D 300 mm
Weight:14 kgs
Giá: 3.300.000 đ
excellent hm 23w508
Model :HM – 23W 508
Outside:H 229 mm x W 508 mm x D 405 mm
Weight:28 kgs
Giá: 6.300.000 đ
1364197768k  t s   t excel 5141bf1099631 130x130
Model :HM – 23
Outside:H 229 mm x W 405 mm x D 335 mm
Weight:16 kgs
Giá: 6.000.000 đ