Hotline: 0945 19 19 03 | Email: ketsatgiare@gmail.com

Giỏ hàng [0]

Sản phẩm

gb 300ab

 Trọng lượng : 45 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử, có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 33 x 42 x 39 cm.

Két sắt Minh Dũng là nơi Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

Giá: 3.400.000 đ
Còn: 3.000.000 đ
1364134083servicehandler%20(1)

Trọng lượng : 45 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 33 x 42 x 39 cm.

Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn giá rẻ số 1 việt nam.

 

Giá: 3.400.000 đ
Còn: 3.000.000 đ
1364133992servicehandler

Trọng lượng : 65 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 38 x 50 x 43 cm.

Giá: 3.800.000 đ
Còn: 3.300.000 đ
1364134147servicehandler%20(1)

Trọng lượng : 65 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 38 x 50 x 43 cm.

Két sắt Minh Dũng là nơi Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn giá rẻ số 1 việt nam.

 

Giá: 3.800.000 đ
Còn: 3.300.000 đ
1364134202servicehandler%20(2)

Trọng lượng : 65 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 53 x 36 x 42 cm.

Minh Dũng là nơi Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

Giá: 3.900.000 đ
Còn: 3.300.000 đ
1364134253servicehandler%20(3)

Trọng lượng : 65 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 53 x 36 x 42 cm.

Két sắt Minh Dũng là nơi Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

Giá: 3.900.000 đ
Còn: 3.300.000 đ
1364134431servicehandler%20(4)

Két sắt hàn quốc GUDBANK GB-530AB.

Trọng lượng : 100 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 60 x 46 x 51 cm.

Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

Giá: 6.400.000 đ
Còn: 5.300.000 đ
1364134364servicehandler%20(5)

Trọng lượng : 100 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 60 x 46 x 51 cm.

Chúng tôi chuyên Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

Giá: 6.400.000 đ
Còn: 5.300.000 đ
1364134431servicehandler%20(4)

Trọng lượng : 120 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 67 x 48 x 51 cm.

Chúng tôi chuyên Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

Giá: 7.200.000 đ
Còn: 6.000.000 đ
1364134454servicehandler%20(5)

Trọng lượng : 120 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 67 x 48 x 51 cm.

Chúng tôi chuyên Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn giá rẻ số 1 việt nam.

Giá: 7.200.000 đ
Còn: 6.000.000 đ
1364134501servicehandler%20(4)

Trọng lượng : 140 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 77 x 50 x 53 cm.

Giá: 7.000.000 đ
1364134518servicehandler%20(5)

Trọng lượng : 140 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 77 x 50 x 53 cm.

Giá: 7.000.000 đ
1364134590servicehandler%20(7)

Trọng lượng : 180 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 88 x 58 x 56 cm.

Cam kết là nơi Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

Giá: 9.000.000 đ
1364134613servicehandler%20(6)

Trọng lượng : 180 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 88 x 58 x 56 cm.

Cam kết là nơi Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

Giá: 9.000.000 đ
1364134646servicehandler%20(7)

Trọng lượng : 200 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 99 x 60 x 61 cm.

Giá: 10.000.000 đ
1364134665servicehandler%20(6)

Trọng lượng : 200 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử, có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 99 x 60 x 61 cm.

Giá: 10.000.000 đ
két sắt gudbank gb 300ae

Trọng lượng : 90 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử, có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 69 x 42 x 37cm.

Giá: 5.300.000 đ
1364134884servicehandler%20(11)

Trọng lượng : 140 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử, có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 77 x 49 x41 cm.

Giá: 5.800.000 đ
ket sat gudbank gb 530ae

Trọng lượng : 200 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử , có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 120 x 46 x 49 cm.

Giá: 8.900.000 đ
1355210418ket sat  gudbank cb   20sp

Trọng lượng : 162 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay, đổi mã

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 85 x 53 x 78 cm.

Giá: 19.800.000 đ
1355210690ket sat gudbank cb 40sp

Trọng lượng : 313 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay, đổi mã

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 151 x 53 x 78 cm.

Giá: 27.900.000 đ
1355210541ket sat  gudbank cb   30sp

Trọng lượng : 242 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay, đổi mã.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 121 x 53 x 78 cm.

Giá: 23.900.000 đ
1364134720servicehandler%20(9)

Trọng lượng : 280 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 127 x 70 x 68 cm.

Giá: 13.000.000 đ
1351313384ket sat gudbank bg 700
Giá: 15.900.000 đ
1364134741servicehandler%20(8)

Trọng lượng : 280 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử, có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 127 x 70 x 68 cm.

Giá: 13.000.000 đ
1364134761servicehandler%20(9)

Trọng lượng : 300 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 137 x 70 x 68 cm.

Giá: 14.000.000 đ
1364134780servicehandler%20(8)

Trọng lượng : 300 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Khóa điện tử, có báo động.

Khả năng chống cháy trong 2h.

Kích thước ngoài: 137 x 70 x 68 cm.

Giá: 14.000.000 đ
gb 1500ab
Model :Két sắt GUDBANK GB - 1500 AB or ALD
Outside:H 1540 mm x W 808 mm x D 720 mm
Inside:H 1360 mm x W 670 mm x 530 mm
Weight:500 kgs
Giá: 19.300.000 đ
1 2