Hotline: 0945 19 19 03 | Email: ketsatgiare@gmail.com

Giỏ hàng [0]

Sản phẩm

1354084619gunngard gfn 30e

Trọng lượng: 45 kg.

Khóa điện tử có báo động.

Khả năng chống cháy siêu việt hơn 2h.

Kích thước ngoài: 325 x 420 x 397 mm.

Kích thước trong: 175 x 300 x 252 mm.

Giá: 0 đ
1354085421gunnard gfn 63c

Trọng lượng: 110 kg.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy siêu việt hơn 2h.

Kích thước ngoài: 645 x 487 x 535 mm.

Kích thước trong: 440 x 377 x 342 mm.

Giá: 0 đ
1354085777ket sat gunngard gfn 70c

Trọng lượng: 122 kg.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy siêu việt hơn 2h.

Kích thước ngoài: 765 x 525 x 535 mm.

Kích thước trong: 510 x 380 x 342 mm.

 

Giá: 8.800.000 đ
1354086046ket sat gunngard gfn 75c

Trọng lượng: 140 kg.

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy siêu việt hơn 2h.

Kích thước ngoài: 765 x 525 x 535 mm.

Kích thước trong: 560 x 405 x 342 mm.

Giá: 9.000.000 đ