Hotline: 0945 19 19 03 | Email: ketsatgiare@gmail.com

Giỏ hàng [0]

Két sắt gia đình

al 40c

Trọng lượng : 100 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 44 x 48 x 43 cm.

Kích thước trong : 28 x 36 x 33 cm.

Két sắt Minh Dũng là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 6.500.000 đ
Còn: 4.700.000 đ
al 40e

Trọng lượng : 100 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 44 x 48 x 43 cm.

Kích thước trong : 28 x 36 x 33 cm.

Két sắt Minh Dũng là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 6.500.000 đ
Còn: 4.700.000 đ
al 50c

Trọng lượng : 120 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 56 x 48 x 42 cm.

Kích thước trong : 38 x 36 x 33 cm.

Chúng tôi là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 8.000.000 đ
Còn: 6.500.000 đ
al 50e

Trọng lượng : 120 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 56 x 48 x 42 cm.

Kích thước trong : 38 x 36 x 33 cm.

Chúng tôi là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 8.000.000 đ
Còn: 6.500.000 đ
al 60e

Trọng lượng : 150 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 67 x 50 x 47 cm.

Kích thước trong : 49 x 38 x 37 cm.

Ketsatgiare.vn là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 8.000.000 đ
két sắt alpha al 60c

Trọng lượng : 150 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 67 x 50 x 47 cm.

Kích thước trong : 49 x 38 x 37 cm.

Ketsatgiare.vn là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 8.000.000 đ
al 70c

Trọng lượng : 180Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 76 x 55 x 50 cm.

Kích thước trong : 57 x 43 x 40 cm.

Ketsatgiare.vn là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 9.800.000 đ
alpha 80ae

Két sắt ALPHA AL-70AE

Trọng lượng két sắt : 180 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa điện tử kết hợp khóa cơ

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 76 x 55 x 50 cm.

Kích thước trong : 57 x 43 x 40 cm.

Ketsatgiare.vn là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 10.800.000 đ
al 70e

Trọng lượng : 180 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 76 x 55 x 50 cm.

Kích thước trong : 57 x 43 x 40 cm.

Giá: 9.800.000 đ
al80ae

Trọng lượng : 210 Kg.
Màu sắc : Trắng xám
Kích thước ngoài: 83 x 56 x 50 cm.
Kích thước trong : 64 x 44 x 40 cm.
Khóa điện tử kết hợp khóa cơ, 8 mã số kết hợp với bộ khóa an toàn.

Ketsatgiare.vn là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 13.700.000 đ
két sắt alpha al 80c

Trọng lượng : 210 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 83 x 56 x 50 cm.

Kích thước trong : 64 x 44 x 40 cm.

Giá: 12.700.000 đ
al 80e

Trọng lượng : 210 kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 83 x 56 x 50 cm.

Kích thước trong : 64 x 44 x 40 cm.

Minh Dũng là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 12.700.000 đ
al 100c

Trọng lượng : 280 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khóa xoay đổi mã, an toàn.

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 115 x 61 x 55 cm.

Kích thước trong : 86 x 50 x 45 cm.

Minh Dũng là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 15.000.000 đ
al 100e

Trọng lượng : 280 Kg.

Chốt an toàn 4 bên.

Màu sắc : Trắng xám

Khả năng chống cháy trong 5h.

Kích thước ngoài: 115 x 61 x 55 cm.

Kích thước trong : 86 x 50 x 45 cm.

Minh Dũng là đơn vị bán két sắt Alpha độc quyền tại việt nam.

Giá: 15.000.000 đ
1353929249ket sat truly tl 32e

Két sắt hàn quốc TRULY TL-32E.

 Trọng lượng: 50kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 32 x 40 x 36 cm.

Kích thước trong: 20 x 30 x 23 cm.

Chúng tôi cam kết Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

 
 
Giá: 2.700.000 đ
1353929447ket sat truly tl 36c

két sắt hàn quốc TRULY TL-36C.

Trọng lượng: 60kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khoá an toàn: khoá cơ đổi mã.

Kích thước ngoài: 37 x 46 x 36 cm.

Kích thước trong: 25 x 36 x 26 cm.

Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

 
 
Giá: 3.200.000 đ
1353929690k%c3%a9t%20s%e1%ba%aft%20truly%20tl 36e

Trọng lượng: 60kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 37x 46 x 36 cm.

Kích thước trong: 25 x 36 x 26 cm.

Giá: 3.200.000 đ
1353938982ket sat truly tl 42c

Trọng lượng: 80kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khoá an toàn: khoá cơ đổi mã.

Kích thước ngoài: 42 x 48 x 31 cm.

Kích thước trong: 30 x 38 x 31 cm.

Cam kết Bán két sắt hàn quốc giá rẻ nhất việt nam.

 

 
 
Giá: 3.700.000 đ
1353939132ket sat truly tl 42e

Trọng lượng: 80kg.

Màu sắc: xám.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 32x 48 x 47 cm.

Kích thước trong: 30 x 38 x 31 cm.

Giá: 3.700.000 đ
1353939264k%c3%a9t%20s%e1%ba%aft%20truly%20tl 47c

Trọng lượng: 70kg.

Màu sắc: xám.

Khoá an toàn: khoá cơ đổi mã.

Kích thước ngoài: 48 x 35 x 40 cm.

Kích thước trong: 36 x 35 x 30 cm.

Giá: 3.100.000 đ
1353939425ket sat truly tl 47e

két sắt hàn quốc TRULY TL-47E.

Trọng lượng: 70kg.

Màu sắc: xám.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 48 x 35 x 40 cm.

Kích thước trong: 36 x 25 x 30 cm.

Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

 
 
Giá: 3.250.000 đ
1353939570ket sat truly tl 50c

Két sắt hàn quốc TRULY TL-50C.

Trọng lượng: 90kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khoá an toàn: khoá cơ đổi mã.

Kích thước ngoài: 51 x 42 x 48 cm.

Kích thước trong: 39 x 30 x 33 cm.

Chỉ Bán két sắt hàn quốc chính hãng,nói không với hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng.

 

 
 
Giá: 3.700.000 đ
1353939704ket sat truly tl 50e

Trọng lượng: 90kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 51 x 42 x 48 cm.

Kích thước trong: 39 x 30 x 33 cm.

Bán két sắt hàn quốc chống cháy an toàn số 1 việt nam.

 

Giá: 3.850.000 đ
1353939834ket sat truly tl 55c

Trọng lượng: 100kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khoá an toàn: khoá cơ đổi mã.

Kích thước ngoài: 55 x 42 x 48 cm.

Kích thước trong: 39 x 30 x 23 cm.

Chúng tôi cam kết Bán két sắt hàn quốc chính hãng giá rẻ nhất việt nam.

Giá: 4.450.000 đ
1353939834ket sat truly tl 55c

Trọng lượng: 100kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 55x 42 x 48 cm.

Kích thước trong: 39 x 30 x 33 cm.

Cam kết Bán két sắt hàn quốc chính hãng giá rẻ nhất việt nam.

Giá: 4.700.000 đ
1353942452k%c3%a9t%20s%e1%ba%aft%20truly%20tl 60e

Trọng lượng: 120kg.

Màu sắc: xám, đen.

Khóa điện tử an toàn, có báo động, tự động khóa cửa.

Kích thước ngoài: 60 x 46 x 49 cm.

Kích thước trong: 40 x 32 x 34 cm.

Cam kết Bán két sắt hàn quốc chính hãng giá rẻ nhất việt nam.

Giá: 5.100.000 đ
ket sat hanmi hs 32e

Trọng lượng : 32 Kg.
Màu sắc: xám đen.
Kích thước ngoài: 32 x 40 x 37 cm.
Kích thước trong : 26 x 22 x 24 cm.
Minh Dũng cam kết là nơi Bán két sắt hàn quốc chính hãng an toàn số 1 việt nam.

Giá: 3.100.000 đ
ket sat hanmi hs 37c

Trọng lượng : 55 Kg.
Màu sắc: xám đen.
Khóa an toàn , khóa cơ đổi mã.
Kích thước ngoài: 38 x 47 x 40 cm.
Kích thước trong : 25 x 37 x 25 cm.
Cam kết là nơi Bán két sắt hàn quốc chính hãng an toàn giá rẻ số 1 việt nam.

Giá: 3.900.000 đ
1 2 3 4